alahan
(alah.an)

nomina (n)

  • bekas alur sungai; selokan (sungai) yg dikeringkan; selokan; (nomina)
    sumber: kbbi3
  • tebat; bendungan (nomina)
    sumber: kbbi3

Lihat berdasar huruf depan:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  acak