perikatan
(per.i.kat.an)

nomina (n)

  • pertalian; perhubungan; (nomina)
    sumber: kbbi3
  • perserikatan; persekutuan; (nomina)
    sumber: kbbi3

glosarium (g)

  • hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhinya. (verbintenis) (glosarium)
    sumber: Glosarium bi.go.id

Lihat berdasar huruf depan:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  acak