bermacam-macam
(ber.ma.cam-ma.cam)

adjektiva (a)

  • berbagai-bagai; berjenis-jenis; beruparupa (adjektiva)
    Contoh:
    - usaha telah dijalankan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari; hasil industri rumah itu meliputi - barang keperluan sehari-hari;
    sumber: kbbi3

Lihat berdasar huruf depan:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  acak