kemasam-masaman

adjektiva (a)

  • agak masam (a)
    sumber: kbbi3

Kata-kata Terkait

masam, memasam,

Bookmark


Lihat berdasar huruf depan:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  acak